Morefield blijft in arbeidsbemiddeling

Morefield blijft in arbeidsbemiddeling

Category : Persberichten

De beursgenoteerde vennootschap Morefield Group N.V. deelt mee dat zij
een belang heeft verworven van 1,987 miljoen aandelen van het eveneens
aan de beurs in Euronext Amsterdam genoteerde Novisource N.V. De
aandelen Novisource zijn verworven tegen een koers van 1,00 euro per
aandeel. Novisource is actief op het gebied van consultancy, en
bemiddeling van eigen Business & IT-professionals en zelfstandige
professionals.

Novisource heeft als Business & IT consultancy bedrijf een sterke
focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken,
verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders). Novisource biedt
verandercapaciteit binnen de business thema’s Regulatory change en
Digital transformation, ondersteund door kennis en expertise op het
gebied van Information services en Information security.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.novisource.nl. De
activiteiten van Novisource sluiten goed aan bij het profiel van
Morefield dat onder de naam HeadFirst Source Group actief was op het
gebied van contracting en staffing van ICT professionals en andere
professionals. De verkoop van die activiteiten aan Beryllium werden in
augustus 2018 aangekondigd; de afronding – inclusief nabetalingen
aan verkopend aandeelhouders – heeft de facto in het vierde kwartaal
2020 plaatsgevonden.

Het aandelenpakket in Novisource (dat 16,9% van de uitstaande
aandelen Novisource vertegenwoordigd) wordt verworven van Value8, dat
daarmee vrijwel haar gehele belang in Novisource verkoopt. De aankoop
wordt betaald door uitgifte in 850.000 aandelen Morefield tegen 0,22
euro per aandeel en een rentedragende lening, groot 1,8 miljoen euro
met een coupon van 6 procent. Op grond van de voorwaarden kwalificeert
deze lening als eigen vermogen.

Met deze stap wordt invulling gegeven aan het in 2018 uitgesproken
voornemen om actief te blijven in de markt voor interim-professionals
en wordt bovendien de nagestreefde vermogensverbetering gerealiseerd.
Vanwege mogelijk conflicterende belangen hebben de beide
commissarissen van Morefield niet deelgenomen aan de besluitvorming.
Morefield zal naar verwachting in het eerste kwartaal een buitengewone
aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarin nieuwe voorstellen
zullen worden gedaan ten aanzien van de samenstelling van de Raad van
Commissarissen.

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Leave a Reply

Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: