Goede resultaten Morefield in transitiejaar 2022

Goede resultaten Morefield in transitiejaar 2022

Category : Persberichten


Winstverwachting 2023 gehandhaafd

Morefield Group NV heeft over 2022 goede resultaten geboekt. Op 9 november 2022 ging de Buitengewone aandeelhoudersvergadering van Morefield akkoord met de verwerving van Kersten Group. Kersten is een gerenommeerde speler in op de Nederlandse hulpmiddelenmarkt. Over geheel 2022 boekte Kersten een omzet van € 78 miljoen, waarover een EBITDA van € 8,9 miljoen (Dutch Gaap) werd gerealiseerd. Bij Kersten werkten eind 2022 543 FTE. Voor de historische informatie over Kersten wordt verwezen naar de aandeelhouderscirculaire van 15 september 2022.

In de resultatenrekening 2022 van Morefield zijn de resultaten van Kersten gedurende twee maanden (november en december 2022) meegeconsolideerd. Over deze twee maanden heeft Kersten een omzet van € 14,3 miljoen gerealiseerd. De EBITDA kwam in die periode uit op € 3,4 miljoen. Dankzij de winstgevendheid van Kersten in de laatste 2 maanden van 2022, de waardestijging van het belang in Almunda en de stringente beheersing van de kosten behaalde Morefield over geheel 2022 een nettoresultaat van € 2,2 miljoen (was € 0,45 miljoen).

Door de uitgifte van nieuwe aandelen ter financiering van de overname van Kersten (42 miljoen aandelen), is het totaal aantal uitstaande aandelen toegenomen tot 62 miljoen stuks. Het eigen vermogen van Morefield is in 2022 gestegen van 4,0 naar 11,2 miljoen euro. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2022 21,6 procent. Voorgesteld wordt om de winst over 2022 geheel toe te voegen aan de reserves en het dividend te passeren.

Morefield verwijst voor meer informatie naar het jaarverslag 2022 dat met ingang van heden via de website (www.morefieldgroup.nl) beschikbaar wordt gesteld.

Verwachtingen voor 2023 De vennootschap verwacht dat de omzet en winst van Kersten in 2023 verder zullen groeien. Op 2 september 2022 heeft Morefield de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel over 2023 tenminste 3,0 eurocent zal bedragen. Gezien de gunstige resultaatontwikkeling van Kersten wordt die verwachting onverkort gehandhaafd.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: