Morefield behaalt 318.000 euro nettowinst

Morefield behaalt 318.000 euro nettowinst

Category : Persberichten

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Morefield Group NV heeft over de eerste zes maanden van 2022 een positief resultaat behaald van 318.000 euro (HJ 2021: 275.000 euro). Per aandeel bedroeg nettowinst 1,6 eurocent (HJ 2021: 2,1 eurocent). Het eigen vermogen is met 13 procent gestegen naar 4,58 miljoen euro (ultimo 2021: 4,06 miljoen euro).

Het belangrijkste actief van Morefield Group is een substantieel aandelenbelang in Almunda Professionals NV. Het aandeel Almunda Professionals ontwikkelde zich het eerste halfjaar goed. In een zwak beursklimaat steeg de koers steeg van 1,17 tot 1,29 euro. Door de overname van PIDZ in januari 2022 is het belang in Almunda Professionals verwaterd tot 19,7 procent. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren.

Morefield verwacht over geheel 2022 wederom een positief resultaat te behalen. Die verwachting is mede gebaseerd op de positieve ontwikkelingen bij Almunda Professionals. Morefield ziet goede mogelijkheden en investeringskansen om groei van omvang en activiteitenniveau van Morefield te bewerkstelligen. In dat kader heeft Morefield in juni 2022 aangekondigd de mogelijkheid te onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep. Kersten is aanbieder van medische hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Kersten behaalde in 2021 met circa 550 medewerkers een omzet van 72 miljoen euro. Het bedrijf behaalt een EBITDA-marge van ruim 10 procent. Morefield verwacht hieromtrent binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen.

Morefield Group N.V.

Het volledige halfjaarbericht 2022 zal op de website www.morefieldgroup.nl worden geplaatst. Op deze halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: