Morefield Group publiceert jaarrekening 2020

Morefield Group publiceert jaarrekening 2020

Category : Persberichten

Morefield Group N.V. deelt mede dat zij het jaarverslag over het boekjaar 2020 heeft gepubliceerd. Het jaarverslag is voorzien van de goedkeurende verklaring van de accountant. Ten opzichte van de op 17 februari 2021 gepubliceerde voorlopige jaarcijfers zijn geen wijzigingen opgetreden. Morefield Group heeft 2020 afgesloten met een klein positief resultaat (11.000 euro tegen -75.000 euro in 2019) en een eigen vermogen van 2,06 miljoen euro (2019: 0,01 miljoen euro). 
 

Sinds eind 2020 houdt Morefield een belang van 16,9 procent in het beursgenoteerde business & IT consultancy bedrijf Novisource N.V. Dit belang sluit aan bij de eerdere bedrijfsactiviteiten van Morefield die onder meer Source en later HeadFirst Source betroffen.
Morefield blijft streven naar een groei van de activiteiten. De waarde van het belang in Novisource ontwikkelt zich in 2021 voorspoedig. Op grond daarvan is in het eerste kwartaal een positief resultaat behaald en zijn er goede perspectieven op waardegroei in 2021. 
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 6 mei 2021. De oproeping, agenda en toelichting zijn beschikbaar op de website www.morefieldgroup.nl. 
 

In deze aandeelhoudersvergadering zal Morefield afscheid nemen van Frank Lagerveld als commissaris van de vennootschap. De heer Lagerveld had in januari al bevestigd zijn commissariaat te willen opgeven en – na twee periodes van vier jaar – niet voort te zullen zetten. In het kader van de afronding van het jaarrekeningtraject heeft Morefield de heer Lagerveld bereid gevonden zijn functie tot eind april 2021 te vervullen.
 

Morefield is de heer Lagerveld veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zijn commissariaat gedurende acht jaar heeft ingevuld. Zijn benoeming in 2013 vond plaats in een roerige periode voor de vennootschap. De vermogenspositie van – toen nog Source – was zwak, het resultaat lag rond break-even en de managementsituatie was instabiel. Onder zijn leiding werd de rust hersteld en werd met een nieuw managementteam gewerkt aan herstel van resultaat en eigen vermogen. In de volgende fase – na de fusie met HeadFirst – droeg hij belangrijk bij aan de coaching van het nieuwe managementteam, waardoor de nieuwe combinatie kon focussen op synergie en verdere groei. Ook in de derde fase – na de verkoop van HeadFirst Source – bleef hij Morefield steunen in de overgangsfase. Vanwege de beperkingen van COVID-19 zal Morefield op een later moment afscheid van hem nemen.  
 

Morefield Group NV
www.morefieldgroup.nl


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: