Forse stijging halfjaarresultaten Morefield Group

  • -

Forse stijging halfjaarresultaten Morefield Group

Category : Persberichten

Winstverwachting geheel 2023 verhoogd 

Morefield Group heeft in de eerste zes maanden van 2023 uitstekende resultaten behaald. De omzet- en winststijging zijn te danken aan de groei van medisch hulpmiddelenbedrijf Kersten dat sinds november 2022 onderdeel uitmaakt van Morefield Group. De omzet kwam uit op 44,0 miljoen euro en de EBITDA bedroeg 7,54 miljoen euro. Exclusief IFRS16 effecten kwam de EBITDA over de eerste 6 maanden uit op 5,63 miljoen euro. Op pro forma basis bedroeg de omzet in de eerste jaarhelft 2022 37,7 miljoen euro. 

Stijging winst per aandeel
De nettowinst kwam in de eerste zes maanden uit op 1,60 miljoen euro (2022: 0,32 miljoen euro). De winst per aandeel bedraagt 2,8 eurocent (eerste helft 2022: 1,6 eurocent). In de financiële baten is een positieve waardemutatie begrepen van 0,55 miljoen euro op het 19 procentsbelang in Almunda Professionals. Daarvoor geschoond bedroeg de winst per aandeel 1,9 eurocent. De solvabiliteit van Morefield verbeterde van 21,6 naar 23,9 procent.  

Winstverwachting naar boven bijgesteld
Morefield Group is zeer tevreden over de omzet- en resultaatverbetering in de eerste jaarhelft en verwacht voor geheel 2023 een verdere stijging van omzet en resultaat. Bij de aankondiging van de overname van Kersten (augustus 2022) heeft Morefield aangegeven te streven naar een winst per aandeel van 3 eurocent in 2023. Morefield is verheugd deze winstverwachting naar boven te kunnen bijstellen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht Morefield dat de winst per aandeel in 2023 het niveau van 3,5 eurocent per aandeel zal overtreffen.  

De volledige halfjaarcijfers zullen op de website worden gepubliceerd. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: