Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Halfjaarcijfers Morefield Group NV

Category : Persberichten

 Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over de eerste zes maanden van 2019, dankzij een sterke reductie van het kostenniveau, een vrijwel break-even resultaat behaald (-9.000 euro).  

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Die verkoop biedt nieuwe mogelijkheden voor Morefield. 

Gedurende de eerste zes maanden stonden de activiteiten in het teken van de afhandeling van de genoemde verkoop en de implementatie van de aangepaste strategie. In de komende periode zal Morefield verder worden vormgegeven, waarbij in eerste instantie is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandig professionals en MKB ondernemingen.   

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat zij de lopende kosten financiert. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die – naar aard en voorwaarden – zal kwalificeren als eigen vermogen. Dientengevolge is de verwachting dat het boekjaar 2019 zal worden afgesloten met een positief eigen vermogen.

Voor de volledige halfjaarcijfers wordt verwezen naar de website van Morefield Group. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.


Leave a Reply

Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: