Morefield boekt 30,1 miljoen euro winst in 2018

Morefield boekt 30,1 miljoen euro winst in 2018

Category : Persberichten

Morefield Group NV (tot eind 2018 HeadFirst Source Group N.V.) heeft over 2018 een winst geboekt van 30,1 miljoen euro. In 2017 bedroeg de nettowinst 1,0 miljoen euro. Deze nettowinst 2018 bestaat vrijwel geheel uit het transactieresultaat ten gevolge van de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten aan Beryllium. Per aandeel betekent dit een winst van 2,50 euro (2017: 0,13 euro). Tot en met 2017 werd in de jaarrekening bij de omzet expliciet de brutofacturatiewaarde weergegeven. De omzet (brutofacturatiewaarde) kwam in 2018 uit op circa 606 miljoen euro (2017: 499 miljoen euro). De in de jaarrekening 2018 weergegeven netto-omzet kwam uit op 172,4 miljoen euro (2017: 145,4 miljoen euro). Deze groei was mede te danken aan acquisities.

Morefield was tot aan de verkoop van de HeadFirst Source activiteiten op 19 december 2018 marktleider op het gebied van bemiddeling bij het inhuren van extern personeel, contractbeheer en matchmaking in de Benelux. Eind 2018 werd de verkoop van de activiteiten aan Beryllium afgerond en werd 3,00 euro per aandeel in contanten uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Met de kopende partij (Beryllium) is afgesproken dat het vermogen ultimo 2018 na de dividenduitkering positief zou zijn en dat de kosten die toerekenbaar zijn aan 2018 dan wel de verkochte activiteiten voor rekening van Beryllium zullen komen. Het eigen vermogen per ultimo 2018 is derhalve beperkt positief.

De verkoop zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor Morefield.  In 2019 zal Morefield verder worden vorm gegeven, waarbij is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel en zelfstandig professionals.   


Leave a Reply

Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: