Morefield boekt uitstekende resultaten 2023

Morefield boekt uitstekende resultaten 2023

Category : Persberichten

Winstkwaliteit verbeterd

Op 26 maart jl. heeft Morefield Group (hierna: Morefield) mededeling gedaan van de positieve omzet- en winstontwikkeling Kersten dat in november 2022 werd overgenomen. Het boekjaar 2023 is het eerste boekjaar waaraan Kersten ten volle bijdraagt. In het verlengde daarvan publiceert Morefield vandaag haar jaarcijfers 2023. Tevens is het jaarverslag 2023 op de website beschikbaar gesteld.

Over 2023 heeft Morefield een omzet van 92,7 miljoen gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) kwam in die periode uit op € 17,8 miljoen.  Het netto resultaat toekomend aan aandeelhouders steeg van € 2,2 miljoen naar € 5,3 miljoen. Het gunstige resultaat van 2023 is voor het overgrote deel te danken aan de goede resultatenontwikkeling bij Kersten Groep. De (ongerealiseerde) koerswinst en het ontvangen stockdividend op de aandelen Almunda leverden een additionele positieve bijdrage. De kosten van de beursvennootschap zelf werden strak onder controle gehouden.  De winst per aandeel daalde in 2023 fractioneel van 8,6 eurocent in 2022 naar 8,5 eurocent in 2023.

In het jaarverslag 2022 is aangegeven dat de toenmalige winst per aandeel niet als maatgevend werd gezien voor de onderliggende performance vanwege het feit dat (a) de resultaten van Kersten over de laatste twee maanden van het jaar relatief hoog zijn en (b) dat het gemiddelde uitstaande aandelen nog relatief laag was. Die combinatie gaf een vertekend beeld. Directie en Raad van Commissarissen zijn van mening dat de kwaliteit van de winst per aandeel in 2023 aanzienlijk hoger is dan in 2022. Naast de 62 miljoen uitstaande gewone aandelen staan er ook 8 miljoen warrants uit. De verwaterde winst per aandeel, waarbij rekening wordt gehouden met het verwaterende effect van de warrants, steeg van 6,6 eurocent in 2022 naar 7,6 eurocent in 2023. Morefield verwacht in 2024 verder te groeien in omzet en resultaat. Die verwachting is gebaseerd op de doelstelling van Kersten om in 2024 een omzetgroei te bereiken van tenminste 10 procent met behoud van de in 2023 behaalde EBITDA-marge. 

Morefield Group N.V.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: