Morefield houdt AVA en bekijkt investeringsmogelijkheid

Morefield houdt AVA en bekijkt investeringsmogelijkheid

Category : Persberichten


In aanvulling op het persbericht van 29 april jl. maakt Morefield Group bekend dat op 28 juni aanstaande de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden. 

Morefield zal tijdens de vergadering een toelichting geven op haar strategie. Met het belang in Almunda Professionals opereert Morefield thans op het snijvlak van flexibele arbeid en gezondheidszorg. Het streven is erop gericht om in het verlengde daarvan verder te investeren. 

Diverse aandeelhouders van Morefield hebben aangegeven dat zij gezondheidzorg als een interessante groeisector zien en dat zij het op prijs zouden stellen indien Morefield de mogelijkheid zou onderzoeken om een belang te nemen in Kersten Groep.  Kersten is een winstgevende totaalaanbieder in de medische hulpmiddelenmarkt met een omzet van circa 72 miljoen euro. Value8 NV, ook grootaandeelhouder van Morefield Group, houdt 96 procent van de gewone aandelen en 100 procent van de preferente aandelen van Kersten Groep. 

De komende weken zullen de gesprekken worden voortgezet en zal bekeken worden of een voor Morefield interessante transactie kan worden gerealiseerd. 

Morefield benadrukt dat op dit moment geen zekerheid bestaat dat tot definitieve overeenstemming kan worden gekomen. Indien overeenstemming kan worden bereikt zal een voorstel tot deelname in Kersten aan de aandeelhoudersvergadering van Morefield worden voorgelegd. 

Morefield Group N.V.

www.morefieldgroup.nl


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: